Người dùng DHV0005
0 số lượng bài đã giải
Xếp hạng bằng điểm: #1
Tổng điểm: 0

Xem các bài nộp

Số lượng cuộc thi đã viết 2
Xếp hạng theo điểm số: #15
Điểm số: 1378
Điểm số thấp nhất: 1378
Điểm số cao nhất: 1425

From Trường Đông 2022 - 2023

Giới thiệu

Doryoku mirai A BEAUTIFUL STAR

Lịch sử xếp hạng

proudly powered by DMOJ

ӣ    Ϻ